Kazdağı
Kazdağının Endemik Bitki Türleri
Hasan Boğuldu Efsanesi
Edremit'te Yetişen Önemli Kişiler
  Devamı » 
Kazdağında Yetişen Bitki Türleri
Edremit
Tarihi ve Turistik Yerler
  Devamı » 

 

 

 İHALE İLANI  

ZEYTİNLİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN
“ İŞ MAKİNASI VE MOTORLU ARAÇLARIN SATIŞI İÇİN HAZIRLANAN”
 İHALE İLANI  

1- Belediyemize  ait  aşağıda model, cinsi ve markası yazılı iş makinaları ve motorlu araçlar   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi hükümleri gereği açık artırma suretiyle satılacaktır.
2- İhale 01  EKİM  2009  PERŞEMBE  günü aşağıda belirtilen çizelgede  hizasında  belirtilen saatte Zeytinli Belediyesi adresinde bulunan   İhale / Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda  ihalesi yapılacaktır.
3-İştirakçilerden istenilen belgeler,
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
   a- İhaleye Başvuru Dilekçesi ve İkametgah belgesi,
   b- Nüfus cüzdan sureti,
   c- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, Ek Teminat için  teminat mektubu veya makbuzu,
   d- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
   e- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
   f- Belediyeye borcu yoktur belgesi,(Müdürlüğümüzden matbu kağıt alınacaktır)
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
   a- İhaleye Başvuru Dilekçesi, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
   b- Noter tasdikli imza sirküsü,
   c- Geçici teminat mektubu veya makbuzu, Ek Teminat için  teminat mektubu veya makbuzu,
   d- Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
   e- Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
   f- Belediyeye borcu yoktur belgesi,(Müdürlüğümüzden matbu kağıt alınacaktır)
4- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.  İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartnameler, mesai saatleri dâhilinde Zeytinli Belediye Başkanlığı/ Mali Hizmetler  Müdürlüğü /  K.Cami Kadir Esen Cd. No : 6   Zeytinli  Beldesi  – Edremit / BALIKESİR adresinde görülebilir ve Ayrıca  266- 377 11 33 – 377 12 24  numaralı telefonlardan araçların durumları ile ilgili bilgi alınabilir.Şartnameler istenildiğinde ücretsiz olarak fotokopisi iştirakçilere  teslim edilebilir.
5-Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.
6-Diğer hususlar ihale şartnamelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.
Keyfiyet İlan Olunur.

 

                                                                                                       S.Hasan ARSLAN   
                                                                                                       Belediye Başkanı

Sıra No

 

Motorlu Aracın               Cinsi, Markası, Modeli, Tipi

Muhammen Satış  Bedeli

Geçici Teminat

 

EK Teminat

Saati

1

1989 Model                          JCB Kollu Kepçe

4500,00 TL.

135,00 TL.

500,00 TL.

14.00

2

Greyder, Caterpillar

7000,00 TL.

210,00 TL.

500,00 TL.

14.10

3

Greyder, Maksam

1500,00 TL.

45,00 TL

500,00 TL.

14.20

4

1985 Model Kawasaki Yükleyici Kepçe

9000,00 TL.

270,00 TL.

500,00 TL.

14.30

5

John Dere, Yükleyici Kepçe

6000,00 TL.

180,00 TL.

500,00 TL.

14.40

6

1985 Model, BMC Çift Kabinli Kamyonet

1000,00 TL.

30,00 TL

500,00 TL.

14.50

7

1963 Model Massey Ferguson Marka Traktör

1250,00 TL.

37,50 TL.

500,00 TL.

15.00

8

Clark Marka, Uçak Çekici

2000,00 TL.

60,00 TL.

500,00 TL.

15.10

9

Asfalt Römorku

1000,00 TL.

30,00 TL.

500,00 TL.

15.20

10

International Marka Süpürge Aracı

2500,00 TL.

75,00 TL.

500,00 TL.

15.30

Adres Bilgileri ; Zeytinli Belediye Başkanlığı – K.Cami Kadir Esen Cd. No : 6   Zeytinli Beldesi  – Edremit / BALIKESİR
Tel : 266- 377 11 33 – 377 12 24 – 377 12 28  Fax : 266- 377 13 32 – 377 13 60

 

Görev Yapan Kaymakamlarımız
Edremit Kaymakamı
Kaymakamlık Personeli
Protokol Listesi
Muhtarlar
e-Randevu
Bilgi Edinme
Yüzme Suyu Analiz Sonuçları
Kamu Hizmet Standartları
Etik Komisyonu
T.C. Başbkn. İnsan Hak.Başk.
İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları
İnsan Hakları Platformu

 

 

 

Ana Sayfa | Edremit | Beldeler | Köyler | Faaliyetlerimiz | Galeri | Dosyalar
© 2009 [EDREMİT KAYMAKAMLIĞI] -Tüm Hakları Saklıdır.
Site İçeriği, Kaymakamlığımızdan İzin Alınmadan Yayınlanamaz.
Hazırlayan: Mustafa ASKIN mail: ms_askin@hotmail.com